Start sanering vuilstort Woltersum na aanleg noodbrug

TEN BOER Even ten oosten van Ten Boer is donderdag over het Damsterdiep een noodbrug naar de N360 geplaatst ten behoeve van de aanstaande sanering van de vuilstort in Woltersum.

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg, die in 1965 op het oude zwembadterrein werd aangelegd, ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. Het gaat om 20.000 ton verontreinigde grond. De sanering wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Wiel Milieu & Infra en Roelofs Infra Groep uit Drachten.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf eind oktober tot ongeveer eind maart 2021.

De voorbereidende werkzaamheden op de stortlocatie starten in de week van 19 oktober. Volgens de planning start in de week van 9 november de sanering op de stortplaats zelf. Eerst wordt de schone deklaag weggehaald. Vanaf de week van 30 november wordt het AKU-materiaal verwijderd. Het stortmateriaal wordt direct afgevoerd, onder meer naar Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen.

Op de stortplaats worden maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding dragen. Buiten de hekken van de stortplaats moet het veilig zijn voor de omwonenden en voorbijgangers. Daarom worden er continu luchtmetingen verricht naar de concentraties van gevaarlijke stoffen op en rond de stort. Mochten de gemeten waarden te hoog worden, dan wordt het werk direct stilgelegd en afgedekt tot er een oplossing is gevonden.

Zorgen bewoners vrachtverkeer

Bewoners hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich zorgen maken over het vrachtverkeer. De gemeente heeft met een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een tijdelijke weg aan te leggen. Vrachtwagens hoeven daardoor niet door dorpskernen te rijden. Ze gaan via de Bouwerschapweg richting Bouwerschapweg 29a, rechtsaf over de aan te leggen weg over het weiland. Deze tijdelijke weg sluit, via een noodbrug over het Damsterdiep, aan op de Rijksweg bij de afslag Damsterdiep NZ.

Via de provinciale weg N360 gaan de transporten naar hun bestemming. Vanaf hun bestemming rijden de vrachtwagens dezelfde route in tegengestelde richting.

25 vrachtwagens per dag

Er worden circa 1750 verkeersbewegingen van vrachtwagens verwacht. Dat zijn ongeveer 25 vrachtauto’s per dag. De vrachtwagens worden schoongemaakt voordat ze de weg opdraaien. De Bouwerschapweg blijft tijdens de sanering toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers tussen Woltersum en Ten Boer wordt samen met de aannemer aan een passende oplossing gewerkt..