Jaarvergadering dorpshuis Westernieland

Westernieland De Vereniging Dorpshuis Westernieland hield vrijdag 7 augustus haar jaarvergadering oftwel algemene ledenvergadering in dorpshuis “Diekstaal” in Westernieland.

Naast 6 bestuursleden (inclusief hemzelf) kon voorzitter Henk Poel slechts 7 leden verwelkomen wat zeker het gevolg was van het zeer warme weer. De vaste punten werden vrij vlot doorlopen. De kas werd in orde bevonden zodat aan penningmeester Jitse Drent dechârge werd verleend. De kandidaat van het bestuur Michel van der Plas werd zonder tegenkandidaten gekozen zodat het bestuur nu weer op het normale aantal van 7 zit. Dit bestuur bestaat nu uit Henk Poel (voorzitter), Jitse Drent (secretaris/penningmeester), Rika Boonstra, Antoinette Vosjan, Wiebe Bultje, Roland Hoekstra en Michel van der Plas.

Voor het aftredende kascommissielid Roelof Kadijk bood Jans Kadijk zich aan en hij zal dan ook samen met Cees Reese de kas in 2021 controleren. On het kader van de mijnbouwschade heeft het dorpshuis een substantieel bedrag gekregen en er wordt nu een plan opgesteld hoe dit uit te voeren. De contributies en zaalhuren bleven hetzelfde. Bij het punt rondvraag kwam aan de orde of de dorpsbarbecue nog wel moet doorgaan. Onder voorbehoud werd besloten deze nog wel te laten doorgaan onder de coronaregels maar mocht er toch een nieuwe coronagolf komen zal dit toch wel worden heroverwogen. Na de sluiting werden er 6 ronden gesjoeld om vleesprijzen. De uitslag was als volgt:

1. Rika Boonstra 625 punten

2. Cees Reese 587 punten

3. Antoinette Vosjan 532 punten

4. Jitse Drent 497 punten

5. Daan Braspenning 488 punten

6. Henk Poel 466 punten

7. Sjoukje Poel 445 punten

8. Michel van der Plas 415 punten