41 mensen willen burgemeester worden op Terschelling

41 mensen hebben gesolliciteerd op de vacature van burgemeester van Terschelling Het gaat om 13 vrouwen en 28 mannen.

De leeftijd van de belangstellenden varieert tussen 43 en 63 jaar. Tien kandidaten zijn lid van de VVD, acht zijn partijloos, verder geven kandidaten aan lid te zijn CDA (5), D66 (5), GroenLinks (5), lokaal (4), PvdA (3) en ChristenUnie (1).

Vertrek Bert Wassink

De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het vertrek van Bert Wassink. Hij ging aan de slag als wethouder in Leeuwarden. Jon Hermans-Vloedbeld volgde hem tijdelijk op als waarnemend burgemeester.

Commissaris van de Koning Arno Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester rond eind oktober/ begin november kan aantreden. De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hierover vrijdag overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

Gemeentelijke vertrouwenscommissie spreekt geselecteerde kandidaten

Deze commissie krijgt alle sollicitatiebrieven te zien en spreekt met de geselecteerde kandidaten. Vervolgens brengt de commissie verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad volgen in hun voordracht aan de koning normaal gesproken de aanbeveling van de raad. De koning benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.