Maatschap Verweij in Tinallinge mag niet verder bouwen aan ligboxstal; gemeente Het Hogeland legt bouwstop op

De gemeente Het Hogeland heeft Maatschap Verweij in Tinallinge een bouwstop opgelegd. Op het bedrijf werd zonder vergunning gewerkt aan een uitbreidingsplan voor een ligboxstal.

De gemeente Het Hogeland heeft de aanvraag voor de melkveestal aan de Abbeweersterweg in behandeling. Om een onomkeerbare situatie te voorkomen is per direct een bouwstop ingelast. Alle bouwactiviteiten moeten worden gestaakt.

In het wierdedorp heerst grote zorg over uitbreidingsplannen. Het melkveebedrijf bedrijf telt nu ruim zeshonderd koeien en wil uitbreiden tot ruim negenhonderd dieren.

Burgers van Tinallinge en leden van de actiegroep ‘Geen Gigastal in Tinallinge’ constateerden dat al aan de uitbreiding werd gewerkt vooruitlopend op de officiële bezwaarprocedure en trokken aan de bel bij de gemeente.

De actiegroep is tegen de uitbreiding vanwege de effecten op het kwetsbare wierdelandschap, het milieu, dierenwelzijn en de fors toenemende verkeersoverlast. Het koeienbedrijf veroorzaakt in het dorp volgens inwoners nu al veel overlast, vooral door het zware vrachtverkeer van en naar het bedrijf.

Het echtpaar Verweij wil geen commentaar geven op de bouwstop. Eigenaar Wim Verweij noemde zijn plannen eerder een ‘kleine uitbreiding’, waardoor de koeien meer ruimte krijgen. Hij wil ruimte creëren voor 609 melkkoeien en 315 stuks jongvee, totaal 924 dieren. De stal in Tinallinge is een tweede boerderij van de maatschap. In Blijham staat ook een bedrijf.

PvdA en GroenLinks van Het Hogeland hebben onlangs in de gemeenteraad hun zorgen geuit over de uitbreidingsplannen.