Boot richting Ameland mag niet nog een bocht afsnijden: te veel impact op natuur

De Reegeul-Oost in de Waddenzee wordt niet verlegd. De verlegging zou een te hoge impact hebben op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten, zo meldt Rijkswaterstaat.

De geulverlegging was, naast de bochtafsnijding van de Vloedgeul, de tweede bochtafsnijding die was voorgesteld voor verbetering van de vaarverbinding tussen Holwerd en Ameland.

De verlegging veroorzaakt te veel verlies van permanent ondergelopen zandbanken. Deze zandbanken bevatten algengemeenschappen en begroeiingen met groot zeegras. Dit is van belang vanwege de biomassa en diversiteit aan diersoorten.

Andere mogelijkheden niet haalbaar

Om dit knelpunt weg te nemen heeft Rijkswaterstaat onderzocht of de afmetingen van de geul aangepast konden worden of dat er andere mogelijkheden waren om de geul te verleggen, maar dit bleek niet haalbaar. Het verlies van de zandbanken valt ook niet elders te compenseren.

Bovendien bleek dat er in de Reegeul-Oost geen sprake was van natuurlijke geulvorming, daarom is het onzeker hoeveel onderhoud er in de toekomst verricht moet worden aan de geul.

Bereikbaarheid Ameland op de lange termijn

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarop besloten het vergunningstraject voor de Reegeul-Oost niet voort te zetten. Voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn onderzoekt Rijkswaterstaat met de provincie Friesland en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân twee oplossingen: het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem of eventueel het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocatie.