Regels over opvangen zeehonden vastgelegd in nieuw zeehondenakkoord

Zie je tijdens een wandeling aan zee een gestrande zeehond? Vanaf nu kun je hiervoor bellen naar een speciaal meldpunt, dat is ingesteld door het nieuwe zeehondenakkoord.

Doel van het akkoord is om de zeehondenopvang te professionaliseren en zeehonden alleen nog onder bepaalde voorwaarden op te vangen. Strandgangers die een zeehond in problemen zien, kunnen bellen met een meldpunt. Een zeehondenwachter observeert vervolgens het dier besluit dan of het dier moet worden opgevangen. De observatie duurt in de meeste gevallen minimaal 24 uur.

Door het dier langer te observeren en minder snel op te vangen krijgen moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen.

1,2 miljoen voor opleiding

Het Zeehondenakkoord is tot stand gekomen onder leiding van burgemeester Tineke Schokker van Vlieland. Ondertekenaars van het akkoord zijn minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Staghouwer (provincie Groningen) namens de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kustprovincies stellen voor de komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie. Acht zeehondencentra hebben het akkoord ondertekend, waaronder stichting Zeehondencentrum Pieterburen en stichting Zeehondenopvang Eemsdelta.

Burgers in de omgeving van de stranden krijgen extra informatie over de nieuwe aanpak om zeehonden zo veel mogelijk met rust te laten. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na vier jaar geëvalueerd.