Verzet in Tinallinge tegen uitbreiding megastal

TINALLINGE In het wierdedorp Tinallinge is met grote zorg gereageerd op een vergunningaanvraag van de firma Verweij uit Blijham om hun megastal in Tinallinge ingrijpend uit te breiden tot een heuse gigastal voor bijna 1000 runderen.

Een groep verontruste bewoners heeft een brandbrief naar het college en alle raadsleden van de Gemeente Het Hogeland gestuurd met een dringend beroep deze uitbreiding niet toe te staan.

Zij ervaren ook nu al overlast door de megastal, waarin nu reeds 675 koeien gehouden mogen worden. Met de uitbreidingsaanvraag van deze tweede boerderij van de firma Verweij zou de megastal kunnen uitgroeien tot een gigastal met 609 melkkoeien en 315 jonge koeien, dus in totaal 924 runderen.

Past niet in leefomgeving

Verontruste bewoners, verenigd in een initiatiefgroep ‘Geen Gigastal in Tinallinge’ wijzen erop dat hiermee een gigantische stal ontstaat vlakbij een gebied van Natuurmonumenten, waar gepoogd wordt de grutto en andere weidevogels te redden. Een dergelijke stal past niet in de leefomgeving en het milieu in en om het historische wierdedorp Tinallinge en leidt tot waardedaling en planschade, menen zij.

Landwegen kapotgereden

Bewoners, waarvan een aantal reeds getroffen is door aardbevingsschade, verzetten zich tegen de steeds toenemende trillingen in het dorp door het zware vrachtverkeer van en naar de megastal.’De smalle landwegen worden kapot gereden door enorme tankwagens met voer, melk en mest, constateren ze. Ook de geluidshinder, de geurhinder en de aantasting van de biotoop in en om het dorp door de grote percelen raaigras baren de groep grote zorgen. ‘De massaliteit van de te hoge, te grote en te brede megastal, ervaren de bewoners als een onaanvaardbare aantasting van het landschap.’, schrijven ze in een verklaring. Ze wijzen ook op het feit dat volgens onderzoek van het RIVM megastallen ongunstig uitpakken voor mensen met longproblemen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Er zijn inmiddels contacten gelegd met verschillende milieuverenigingen en stichtingen om gezamenlijk deze gigastal op het Hogeland te verhinderen. De initiatiefgroep is van plan op korte termijn voor de bewoners in de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren en zich juridisch te laten ondersteunen. Zij doet een beroep op het college van B en W van gemeente Het Hogeland om niet mee te werken aan deze ontwikkeling en de vergunning niet toe te kennen. Ook heeft men de provincie in kennis gesteld van de grote zorgen die er leven.