Ruimere bedieningstijden Robbengatsluis Lauwersoog

LAUWERSOOG Voor de Robbengatsluis bij Lauwersoog gelden vanaf zaterdag 30 mei ruimere bedieningstijden.

De sluis wordt voor de pleziervaart van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 17.00 uur bediend. Voor de andere bruggen en sluizen worden de bedieningstijden gefaseerd verruimd. Hierover wordt in de eerste week van juni meer bekend. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht en is er voor de recreatievaart alleen bediening op werkdagen. De beperkte bediening werd ingesteld vanwege het coronavirus.

Afstand houden

De veiligheid staat voorop. Daarom roept de provincie gebruikers van bruggen en sluizen op zich te houden aan de voorschriften van de Rijksoverheid en 1,5 meter afstand te bewaren. Alle opvarenden wordt verzocht om niet naast elkaar af te meren, aan boord te blijven en de aanwijzingen van de brug- of sluiswachter op te volgen.

Provinciemedewerkers bedienen de bruggen en sluizen op afstand, vanuit een centrale bedienpost.