Voorzichtige start wadloopeizoen Pieterburen

PIETERBUREN In verband met de coronabeperkingen was Stichting Wadloopcentrum Pieterburen nog niet begonnen met het uitvoeren van de verschillende Wadlooptochten die zij voor 2020 op haar programma heeft staan. Daar gaat nu, met een voorzichtige start, verandering in komen.

Voorzichtig wil zeggen dat de groepen worden beperkt tot maximaal 30 deelnemers. Voorzichtig wil ook zeggen dat de oversteek naar Rottumeroog, Simonszand, Schiermonnikoog en Ameland nog niet gaat gebeuren.

Het centrum houdt rekening met boot- en busvervoer en verblijf op het eiland. Voorzichtig ook omdat ze gebruik maken van de OV-bussen buiten de dienstregeling om.

„Wij denken wel dat deelnemers aan onze tochten op het oneindige wad het speciaal nu een verademing zullen vinden na tijden van binnenzitten,” meent Staats Mooibroek van de stichting.

Er wordt begonnen met zwerftochten bij het getijdenhaventje Noordpolderzijl en op het Pieterburenwad. Het eigen ophaalschip, ms Boschwad, mag nu maximaal 30 deelnemers vervoeren.

Belevingstochten

Dat maakt het mogelijk om drie belevingstochten te doen: varen naar het Weststrand en dan 1,5 uur lopen over zandig wad naar Schiermonnikoog; een half uurtje varen naar de Brakzandplaat en dan 3,5 uur lopen zonder slik naar Schiermonnikoog en de RoodeHoofdtocht, een heel gemakkelijke tocht waar je geen rood hoofd van krijgt. Varen langs de zeehonden en dan 1,5 uur lopen over het wad met veel schelpenbanken en dan terugvaren naar Lauwersoog. Ook een prachtige tocht voor kinderen vanaf 4 jaar. Kijk voor data en tijden en aanmelden voor deze tochten op: www.wadlopen.com.