Geen Proostmeerloop in september

WAGENBORGEN De Proostmeerloop in Wagenborgen, die gepland stond op zaterdag 5 september, gaat definitief niet door.

„Jammer voor alle betrokkenen, lopers en vrijwilligers,” aldus bestuursvoorzitter Marten Brandsma. „We hebben gewacht met het nemen van het definitieve besluit, want zo'n beslissing neem je niet zo gemakkelijk. In februari/maart nemen we meestal al contact op met de sponsors, maar daarover waren we het in het bestuur snel eens om dat sowieso niet te doen. De ondernemers hebben het in deze crisis al zwaar genoeg en dan willen we ze ook nog niet eens lastig vallen met een verzoek om sponsoring.”

Toeloop

„Wat voor ons de doorslag gaf om de loop te cancelen, was de onzekerheid. Mocht de coronacrisis in mei/juni voorbij zijn, wat natuurlijk te hopen is, dan nog moeten er meerdere zaken geregeld worden, waar we anders 6 maanden de tijd voor hebben. De verwachting is ook, dat je dan een toeloop krijgt, zodat het de vraag is of je de vergunning, muziek, dans, verkeersregelaars tijdig rond krijgt. „

„Zouden we wel doorgaan met de voorbereidingen, dan zouden we, mocht de crisis langer aanhouden, alle afspraken weer moeten annuleren.”