Stille Zaterdag in Kantens

KANTENS Vanwege het coronavirus zijn vrijwel alle kerkdiensten afgezegd. Met name in de dagen voor Pasen en op het Paasfeest zelf treft dat gelovigen en kerkgangers in het bijzonder. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum heeft daarom besloten de Antoniuskerk van Kantens op Stille Zaterdag, 11 april, van 11 tot 17 uur open te stellen.

Op deze dag tussen Goede Vrijdag en Pasen is er gelegenheid om in de Antoniuskerk de stilte te zoeken, te bidden, een lichtje aan te steken of even te praten. Er liggen ter meditatie verschillende gedichten en gebeden klaar. Een kerkenraadslid is steeds aanwezig. Er kunnen niet meer dan vijf mensne tegelijk in de kerk zijn.