TenneT versterkt 110kV hoogspanningsverbinding Groningen-Delfzijl

DELFZIJL TenneT werkt tot en met eind aan het onderhoud en de versterking van de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd.

Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, is het nodig om de verbinding na 55 jaar te versterken. Het versterken van deze 110 kV-verbinding is één uit een reeks van projecten waarmee de capaciteit van het hoogspanningsnet in Groningen (en Noord Nederland als geheel) wordt vergroot. Zo kan TenneT de levering van energie blijven garanderen.

29 kilometer

In de verbinding Groningen-Delfzijl worden vier hoogspanningsmasten verhoogd, de fundaties van acht masten worden van nieuw beton voorzien en er komen over het gehele traject nieuwe geleiders (elektriciteitsdraden) in de masten. Deze verbinding is 29 kilometer lang en telt 89 hoogspanningsmasten.

Op dit moment is aannemer Qirion samen met Van Hoek Bouw, in opdracht van TenneT, bezig met de fundatieverzwaringen en het aanleggen van de benodigde bouwwegen.

Versterking elektriciteitsnet Groningen

Het versterken van deze 110 kV-verbinding is één van de projecten waarmee de capaciteit van het hoogspanningsnet in Groningen (en Noord Nederland als geheel) wordt vergroot. Afgelopen jaar is gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit van hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd om de wind- en zonnestroomproductie te faciliteren. Verder is TenneT vorige week begonnen met de bouw van de nieuwe 380 kV-verbinding Noordwest 380 tussen Eemshaven en Vierverlaten. Die vervangt een bestaande 220 kV-verbinding en zorgt voor een aanzienlijk grotere transportcapaciteit vanaf energiehaven Eemshaven.

Informeren

TenneT en zijn aannemers informeren betrokkenen voor en gedurende de werkzaamheden zo veel mogelijk persoonlijk. Ook zijn er voor hen en iedere andere belangstellende meerdere informatiebronnen over de werkzaamheden en het project: de website, sociale media en de TenneT Bouw app (te downloaden op de mobiele telefoon vanuit de App Store of Play Store).