Bouw nieuwe 'stroomsnelweg' tussen Eemshaven en Vierverlaten op punt van beginnen

Energietransporteur TenneT begint op korte termijn met de bouw van de 40 kilometer lange nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. TenneT verwacht de nieuwe ‘stoomsnelweg’ in 2023 in gebruik te nemen.

De komende weken worden in de omgeving van Hoogkerk - Aduard en Oudeschip de eerste werkwegen en werkterreinen aangelegd. TenneT en haar aannemers volgen bij deze werkzaamheden de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot het coronavirus.

Daarna begint de bouw van de funderingen voor 121 nieuwe hoogspanningsmasten. Deze nieuwe masten bestaan uit twee pylonen waarin de draden (stroomgeleiders, bliksem- en retourgeleiders) komen te hangen.

Sloop overbodige masten

De bestaande 220 kV-verbinding is na ingebruikname van de nieuwe verbinding overbodig. Door de nieuwe 380 kV-verbinding te combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten, kan ook 10 kilometer van die verbinding worden afgebroken.

TenneT breekt al met al 163 masten, ofwel 50 kilometer bestaande hoogspanningsverbinding, af. De Nederlands-Duitse transmissienetbeheerder is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten.

Raad van State vraagt om concretiseren landschappelijke maatregelen

Op het vastgestelde inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een aantal beroepen ingediend. In een tussenuitspraak heeft de Raad van State gevraagd om het concretiseren van de landschappelijke maatregelen. De provincie Groningen en TenneT hebben daarop het landschapsplan aangepast.

Dat gewijzigde plan is inmiddels vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en voorgelegd aan de Raad van State en de appelanten.