Henk Westerhof nieuwe bestuurder-directeur Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw

Henk Westerhof is de nieuwe bestuurder-directeur van Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA). De inwoner van het Drentse Bruntinge begint 1 mei aan zijn klus bij de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw met proefboerderijen in Nieuw Beerta en Munnekezijl.

Westerhof heeft veel ervaring op het terrein van bedrijfskundige begeleiding van bedrijven, projectontwikkeling en kennisontwikkeling en -verspreiding binnen de landbouw. Hij heeft bovendien ruime bestuurlijke ervaring én, stelt het SPNA-bestuur, een voor SPNA relevant netwerk.

Praktijkgericht onderzoek op proefboerderijen

Op de twee proefboerderijen van SPNA in Nieuw Beerta (Ebelsheerd) en Munnekezijl (Kollumerwaard) wordt praktijkgericht onderzoek gedaan voor zowel de gangbare akkerbouw als de biologische akkerbouw.

Naast onderzoek is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Hierbij wordt in projectvorm nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap.