Maatregelen woningcorporatie over reparaties en betaling

BEDUM Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft een aantal maatregelen getroffen in verband met het coronavirus.

Medewerkers van Wierden en Borgen komen niet zo maar over de vloer en huurders die bang zijn om in financiële problemen te raken, kunnen per mail of telefonisch contact opnemen om mogelijkheden te bespreken. Dit kan via (050) 402 3750.

Alle keukentafelgesprekken en bewonersbijeenkomsten die gepland stonden tot en met 6 april zijn afgelast.

Geplande reparatieverzoeken

Huurders met een reparatieverzoek worden voorafgaand aan de afspraak gebeld. In het telefoongesprek wordt bepaald of het verantwoord is om de afspraak door te laten gaan. Zo ja, dan gaat de reparatie gewoon door. Zo niet, dan wordt er een nieuwe afspraak ingepland.