Nationaal Coördinator Groningen opent loket voor gebouweigenaren met zorgen over veiligheid

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opent maandag een (digitaal) Loket opname op verzoek. Eigenaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw kunnen hier een opname aanvragen. Zo’n bouwkundig onderzoek en een beoordeling zijn nodig om te bepalen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.

Gebouweigenaren kunnen vanaf 2 maart 12.00 uur een aanvraag indienen door een formulier in te vullen op de website van NCG. Voorwaarde is dat het gebouw in de gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland of Oldambt staat (en nog niet in het versterkingsprogramma van de NCG zit).

De NCG heeft dit jaar 500 opnames beschikbaar. De opnames worden in opdracht van de NCG uitgevoerd door erkende bouwkundigen Zij maken een rapport op basis waarvan de NCG bepaalt of het nodig is om het gebouw verder te beoordelen.

Als dat het geval blijkt, geeft de NCG het adres door aan de betreffende gemeente. Die neemt het gebouw vervolgens op in het lokale programma van aanpak. Dit programma beschrijft welke gebouwen worden onderzocht.

Het Loket opname op verzoek is niet bedoeld voor acuut onveilige situaties. Daarvoor kunnen bewoners terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.