De versterkingsopgave biedt Kantens kansen voor dorpsvernieuwing. Maar waar moeten Kantsters tijdelijk wonen?

De versterkingsopgave biedt Kantens kansen voor dorpsvernieuwing. Maar waar in het dorp moet tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden? De gemeente Het Hogeland, woningstichting De Delthe en Nationaal Coördinator Groningen houden hierover dinsdag 17 maart een inloopbijeenkomst in ‘t Schienvat in Kantens.

De gemeente Het Hogeland hecht eraan de Kantsters actief te betrekken bij de dorpsvernieuwing. ,,We willen bouwen aan een Kantens waar het prima wonen, werken en leven is. Dat doen we sámen met de inwoners, zij kennen hun omgeving namelijk het best”, zegt gebiedswethouder Kristel Rutgers.

Locatie voor tijdelijke huisvesting vinden

Stap één is het vinden van een locatie voor tijdelijke huisvesting voor mensen die hun woning moeten verlaten tijdens de versterking of herbouw van hun woningen. De gemeente vraagt de dorpsbewoners mee te denken over mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting.

Inloopbijeenkomst in ‘t Schienvat

In de inloopbijeenkomst in ‘t Schienvat worden de de ideeën van inwoners van Kantens voor locaties voor tijdelijke woningen besproken. Dit gebeurt in aanwezigheid van de aardbevingscoaches van de gemeente.

Het Hogeland blijft ook na de inloopbijeenkomst met het dorp in gesprek om plannen voor de toekomst van Kantens te ontwikkelen.

De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur.