Bijeenkomst Zuidwolde aardgasvrij

ZUIDWOLDE Wie in Zuidwolde zijn of haar huis wil verduurzamen, loskoppelen van het gas en toekomstbestendig maken, kan nu meedenken over een aanpak voor het hele dorp. Dinsdag 3 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk.

Energiecoöperatie Durabel heeft het plan om in samenwerking met gemeente Het Hogeland hiervoor een stevige rijksbijdrage aan te vragen. De avond wordt geopend door wethouder Kristel Rutgers, gevolgd door enkele voordrachten met voorlichting over de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Het gaat om een rijksbijdrage van 4 miljoen voor zo’n 500 huizen.

Warmtenet

Durabel heeft een plan voor een laagtemperatuur warmtenet met warmtebuffers.

Na de pauze gaan de aanwezigen in groepjes discussiëren. De aanvraag moet voor 1 april worden ingediend, waarna de uitslag eind juni bekend wordt.