Rijbewijskeuringen in Winsum

WINSUM Automobilisten kunnen zich op de woensdagen 4 maart en 8 april via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Cultureel Centrum De Blauwe Schuit medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Het ismogelijk zelf makkelijk en snel een afspraak in te plannen via: www.regelzorg.nl of de afsprakenlijn: op 088 - 23 23 300.

Men dient eerst een Gezondheidsverklaring te verkrijgen via: www.mijn.cbr.nl.