Uitbreiding kippenstal Zuidwolde onder vuur inwoners

ZUIDWOLDE Kuikenmesterij Rentmeester heeft zaterdag omwonenden en belangstellenden uitgenodigd om uitleg te krijgen over de plannen voor een nieuwe kuikenstal en aanpassing van de bestaande stallen. Er bestaat nogal wat oppositie.

De nieuwe kuikenstal krijgt een overdekte uitloop, net als de andere twee stallen. Rentmeester wil gaan werken volgens het Beter-Leven sterrensysteem van de Dierenbescherming. In de nieuwe situatie wil hij kuikens leveren die volgens het systeem één ster hebben. Dit betekent dat er een ander kippenras gebruikt wordt, er meer ruimte per kip is, de kippen langer leven en er in veel gevallen minder of geen antibiotica gebruikt hoeft te worden. Daarnaast is er inkomensvoordeel door een hogere prijs per kilo.

Zelf belanghebbende

Al een jaar geleden repte de gemeente over een mogelijke uitbreiding van de stallen en dat zij bereid was om planologische medewerking te verlenen. Daarna kwam de gemeente met rapporten van Agra-Matic over de uitbreiding. Waarmee duidelijk werd dat deze informatie de basis vormde voor instemming met het project, terwijl het bedrijf als bouwer en adviseur van Rentmeester, duidelijk zelf belanghebbende was.

Op de bijeenkomst zaterdag, waar zo’n kleine zestig mensen aanwezig waren, gaf de heer Bouwman van Agra-Matic tekst en uitleg over de plannen. Ook konden de aanwezigen hun vragen stellen en hun bezorgdheid uiten. Van deze mogelijkheid werd ruim gebruik gemaakt.

Geuroverlast

Mede gezien de ervaringen uit het recente verleden, bestond er veel wantrouwen over de plannen. Er waren veel vragen over geuroverlast, fijnstof, stikstof en dierenwelzijn.

Bouwman meldde dat de nieuwe stallen in die opzichten beter presteren dan de oude stallen, maar dat werd door de aanwezigen niet zomaar aangenomen. Op papier klonk het hele verhaal waterdicht, maar te controleren viel het allemaal niet.

Geen enkel beleid

Volgens veranderde wetgeving per januari van dit jaar, is het verplicht om bij een dergelijk plan uit te zoeken of er draagvlak is bij omwonenden. Dit was dan ook een niet onbelangrijk onderdeel van de bijeenkomst. Aanwezig raadslid Jaap Heres meldde nog dat de gemeente Het Hogeland nog geen enkel beleid heeft ontwikkeld over uitbreidingen in de agrarische sector. Hoogste tijd dat hier over beleid wordt ontwikkeld. Ook is het afwachten wat de gemeente gaat doen met de stemming van de bewoners. Draagvlak lijkt nog ver weg.

Egbert Euser