Rechter geeft groen licht voor rietproef

De rietproef in het Lauwersmeer voor de verhoging van het waterpeil kan doorgaan. Dat heeft de rechter in Groningen bepaald.

Hij wil wel dat er volgend jaar bij het tweede jaar van de proef grondig wordt gelet op de effecten voor onder meer zoet water en gewassen. Als er negatieve gevolgen door de rietproef zijn, moet die alsnog worden afgebroken.

Advocaat Jewan de Goede, die afgelopen week namens een dertigtal boeren en ondernemers uit het Lauwersmeergebied een kort geding tegen de proef voerde, reageert teleurgesteld op de uitspraak. ,,Zeker als je ziet hoe zwaar de rechter leunt op het advies van deskundigen, dat in een paar weken tot stand is gekomen en waar wij nauwelijks op konden reageren. Onze kritiek daarop is ter zijde geschoven.’’

,,Er is wel een heel belangrijke toezegging gedaan door het waterschap en de provincie, namelijk dat bij de overschrijding van de grenswaarden de proef direct wordt stilgelegd. Dat was eerder totaal anders. De proef kan nu gewoon doorgaan. De komende weken zijn doorslaggevend. Allesbepalend zal zijn of de grenswaarden van het zoutgehalte en de grondwaterstand niet worden overschreden, want dan moet de proef dus meteen worden afgebroken’’, aldus De Goede.

Hij wijst er op dat er nog een bodemprocedure van zijn cliënten tegen het experiment loopt. Die kan nog wel een jaar duren.

Watervergunning

De rietproef behelst een tijdelijke verhoging van het waterpeil van het Lauwersmeer van zo’n 42 centimeter gedurende zes weken, twee jaar achter elkaar. De provincies Groningen en Friesland en terreinbeheerder Staatsbosbeheer denken dat kwetsbare flora en fauna van een tijdelijk hogere waterstand profiteren. Het gebied dreigt nu steeds meer dicht te groeien. Het waterschap heeft al een watervergunning gegeven voor de proef, die 15 februari zou beginnen.

De provincie Groningen wacht nog even met het beginnen van het experiment en wil eerst nog een recent aangelegd dijkje langs het Reitdiep repareren. Dat is door hoogwater beschadigd.

Boeren, recreatieondernemers en een aantal omwonenden zijn bang voor wateroverlast en toenemende verzilting. Ze hebben weinig vertrouwen in de schaderegeling en de opzet voor het monitoren van de proef. De vergunning voor het experiment werd vier jaar geleden al voor het eerst aangevraagd.