Werkplein Ability omgevormd tot werkleerbedrijf

UITHUIZEN Het college heeft ingestemd met een plan om Werkplein Ability om te vormen tot een werkleerbedrijf. Daarmee verwacht het college in te kunnen spelen op de vraag uit het bedrijfsleven naar vakkrachten.

De aanwezige infrastructuur van het sociale werkvoorzieningsschap, zoals machines en personeel, kan hiervoor worden ingezet.

Zeven jaar

De omvorming van Ability naar een ‘centrum voor praktijkleren’ duurt zeven jaar. Daarmee ontstaat in Uithuizen op termijn een onderwijscentrum waar inwoners de mogelijkheid hebben om een kansrijk beroep te leren en zo beter mee te kunnen doen in de samenleving.

Het onderwijscentrum zal in nauwe samenspraak met onder meer werkgevers, het onderwijs en Kansrijk Groningen vorm krijgen.

Instroom neemt af

De instroom van personeel naar Ability neemt de komende jaren door gewijzigde wetgeving af. Voor het college is dat aanleiding zich te bezinnen op de toekomst van het bedrijf. Dat voornemen is ook opgenomen in het collegeprogramma ‘Doar gruit en bluit’. Het past verder in het streven om werkgevers die vakkrachten zoeken vooral een beroep te laten doen op inwoners van de gemeente. Dat draagt bij aan een gezonde lokale arbeidsmarkt waarin plaats is voor iedereen.

Voor de verdere uitwerking van het plan wil het college een beroep doen op het Nationaal Programma Groningen.