Rodin vervangt projectleiding en belooft beterschap bij aanleg snel internet

Rodin Broadband BV erkent fouten en tegenvallers bij de vertraagde aanleg van snel internet in onrendabele gebieden in Groningen. Het bedrijf wil beter presteren en heeft de projectleiding vervangen.

Aan het roer staat nu Robert Hoogendorp, de nieuwe projectdirecteur van Rodin, die vaart moet maken met het inrichten van een netwerk dat bestaat uit glasvezel en radioverbindingen. Hoogendorp werkte jarenlang als specialist telecommunicatie bij KPN en was betrokken was bij de aanleg van snel internet in dunbevolkte delen van Drenthe.

Hoogendorp gaat op verzoek van de aandeelhouders van Rodin en met instemming van de financiers aan de slag. Alles is erop gericht het aantal huisaansluitingen sneller te laten groeien, zodat er meer geld in het laatje komt. Dat geld is meer dan welkom voor de voortgang van het project. Met de provincie, die een lening van 30 miljoen euro heeft verstrekt, is afgesproken dat de prioriteit ligt in het aardbevingsgebied.

Startproblemen

Volgens Rodin waren er startproblemen. Zo kon het bedrijf aanvankelijk geen grote aannemer vinden en ging het aan de slag met noordelijke telecomaannemers. De uitvoering van de werkzaamheden ging niet snel genoeg. In de grond langs de wegen waar de sleuven worden gegraven lagen meer stenen en ander puin dan verwacht. Ook het aanvragen en afhandelen van de benodigde vergunningen vergde meer tijd en gaf oponthoud.

Rodin wil vooral beter communiceren met inwoners die zich hebben ingeschreven voor een aansluiting. ,,Als het ons niet lukt om in de afgesproken periode een dorp of wijk te voorzien van snel internet, moeten we duidelijker aangeven wat de reden is van het oponthoud en wanneer we wel komen. Daarin zijn we tekortgeschoten’’, zegt Hoogendorp. Op dit moment zijn in het aardbevingsgebied 250 van de 2800 adressen aangesloten via een glasvezelverbinding of draadloos internet.

14.000 huishoudens worden ontsloten

De bedoeling is dat in de hele provincie Groningen 14.000 huishoudens, die verstoken zijn van snel internet, worden ontsloten. In 2016 kondigde toenmalig CDA-gedeputeerde Patrick Brouns aan dat de klus binnen twee jaar geklaard zou zijn. Dat dit niet werd gehaald, komt onder meer doordat het aanleggen van het netwerk in dunbevolkte gebieden meer tijd vergt dan verwacht. Het leidde tot gemor bij inwoners die Rodin houden aan de hen voorgespiegelde planning.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) noemt de afspraak over het tijdpad tussen provincie en Rodin achteraf te ambitieus. Volgens de nieuwe planning moet Rodin in 2021 klaar zijn. Wulfse: ,,We hebben er vertrouwen in.’’