TenneT opent informatiecentrum over nieuwe hoogspanningsverbining in de Eemshaven

EEMSHAVEN Netbeheerder TenneT start in maart met de bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Om mensen op de hoogte te brengen en te houden over de loop van de werkzaamheden is donderdag een informatiecentrum in de Eemshaven geopend. Vanaf 1 maart kan men er terecht.

Deze 'stroomsnelweg' vervangt de huidige verbinding die na de ingebruikname (in 2023) van de nieuwe lijn dan ook wordt afgebroken. De transportcapaciteit van elektriciteit tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt met de nieuwe verbinding fors vergroot. Dat is van belang voor de afvoer vanaf Eemshaven van de (steeds vaker duurzaam) opgewekte en aangevoerde elektriciteit. Eemshaven is een energiehaven met centrales, wind- en zonneparken met aansluitingen van windparken op zee en hoogspanningsverbindingen met Denemarken en Noorwegen.

Informeren en betrekken

TenneT wil de mensen in de omgeving goed informeren over en betrekken bij de werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-verbinding. Bij werkzaamheden in de buurt doet TenneT dat samen met de aannemers. Ze komen langs, of sturen een brief en er is een speciale bouwapp. Verder is er een projectwebsite (www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl), en informeert het project met nieuwsbrieven, via social media en bijeenkomsten.

In Eemshaven (Nijlicht, bij Groningen Seaports) is een informatieruimte waar belangstellenden en groepen vanaf 1 maart terecht kunnen voor informatie over het project. Groepen kunnen er op aanvraag ijken, op dinsdag- en donderdagmiddagen is het centrum geopend voor iedereen.