Realisatie kleiner en lager Werelderfgoedcentrum Lauweroog mogelijk

LAUWERSOOG Het college van B&W van gemeente Het Hogeland wil meewerken aan de realisatie van het Werelderfgoedcentrum en legt hiervoor een gewijzigd bestemmingsplan Lauwersoog-Waddenkwartier voor aan de raad.

Naar aanleiding van eerder ingediende zienswijzen is er een aantal aanpassingen doorgevoerd waaronder de toegestane bouwhoogte. Deze aanpassingen bieden de basis voor een nieuw te maken ontwerp.

Eerder heeft er al een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan bleek dat het gewenste draagvlak ontbrak. Tijdens verschillende bijeenkomsten met ondernemers en organisaties zijn er nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp vastgesteld en is er draagvlak gecreëerd. De maximale bouwhoogte is aangepast van 30 meter naar 20 meter boven NAP en het bouwoppervlak is gewijzigd van 16.000 naar 8.000 vierkante . Daarnaast is de functie hotel vervallen en komt het gebouw niet op palen maar op maaiveldhoogte. Deze aanpassingen bieden de basis voor een nieuw te maken ontwerp.

Wethouder Mariette de Visser: „Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee biedt kansen voor de verdere ontwikkeling op het gebied van recreatie, toerisme en kennisontwikkeling rondom de Waddenzee. Dit nieuwe plan maakt de realisatie mogelijk en komt tegemoet aan eerder ingediende zienswijzen.”

De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan op 26 februari.