Lezing over archeologie in ’t Nijkerkje in Oosteinde

OOSTEINDE In ‘t Nijkerkje in Oosteinde wordt vrijdag 7 februari om 19.45 uur een duo-lezing gehouden door de heren Schepers en Varwijk, beide verbonden aan de RUG.

Dr. Mans Schepers spreekt over ‘2000 jaar boeren op de kwelder’. Al meer dan 2000 jaar wisten mensen te overleven op de kwelders. Hoe deden ze dat? Wat aten de wierde- en terpbewoners in Noord-Nederland? En wat verbouwden ze? Schepers, een archeoloog met speciale aandacht voor landbouwgewassen, verdiept zich in de wisselwerking tussen mens en landschap.

Opgravingen Uithuizen

Theun Varwijk vertelt welke sporen en voorwerpen men gevonden heeft bij de recente archeologische opgravingen aan de Maarweg in Uithuizen en wat de mogelijke ouderdom van die zaken is.

Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt gewaardeerd.