Fries speel- en natuurpark aast op sluisdeuren Lauwersoog

Sybrandy's Speel- en Natuurpark in het Friese Oudemirdum heeft een herbestemming bedacht voor de sluisdeuren van Lauwersoog.

Sybrandy's Speelpark sloot afgelopen zomer na 55 jaar de deuren. Pachter Sjerp Jaarsma wil het park nu ombouwen tot een speel- en natuurpark. In de plannen van landschapsarchitect Maaike Vellinga is onder meer een 'droge voetenpad' opgenomen.

,,We hadden de plannen al ingediend bij gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslan, toen we lazen dat de provincie Groningen een herbestemming zoekt voor de sluisdeuren'', zegt Jaarsma. ,,Die deuren zouden heel goed in onze plannen passen.''

Drogevoetenpad

In het ontwerp loopt een blotevoetenpad over in het drogevoetenpad. ,,Dit pad loopt over een dijk die ons moet beschermen tegen overstromingen uit het IJsselmeer. Dit willen we graag uitleggen aan de jeugdige bezoekers van het park'', legt Jaarsma uit. ,,Daarbij zouden we de sluisdeuren als industrieel erfgoed kunnen gebruiken.''

Jaarsma denkt er aan de sluisdeuren ‘neer te leggen’ en daardoor onderdeel te maken van het pad. Een ander deel van de sluisdeuren zou dienst kunnen doen als vlonder in de amfibieënpool. ,,Met infopanelen willen we dan uitleggen hoe de sluisdeuren oorspronkelijk werkten en wat hun functie was bij het waterbeheer.''

Sybrandy's Speelpark

Het park opende in 1964 in Rijs de deuren als Sybrandy's Vogelpark. Rients Sybrandy hield op 2 hectare grond vijfhonderd vogels. In de loop der jaren kwamen er een dancing en een speeltuin bij. De speeltuin groeide uit tot een attractiepark voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met 'spectaculaire' attracties als luchtfietsen en een grote door een motortje aangedreven draaischijf waarop je kon zitten (en waar je vervolgens door de middelpunt vliedende kracht weer vanaf gegooid werd).

Zoon Simon en kleinzoon Rienk Sybrandy zetten het park in 2013 te koop. Er werd echter geen geschikte overnamekandidaat gevonden. De familie Sybrandy sloot het park in augustus 2019. De atrracties werden geveild.

Ondernemer Sjerp Jaarsma startte een crowdfundingsactie om Sybrandy's Speelpark te redden. Hij wil het park ombouwen tot een educatief centrum waar kinderen op speelse manier leren over natuur- en waterbeheer. Hij sleepte na heel veel moeite een subsidie van gemeente De Fryske Marren binnen om het Speel- en Natuurpark te kunnen realiseren op zijn terrein, De Hege Gerzen in Oudemirdum. Het streven is om in april het park te openen.