Monumentenstichting in actie tegen sloop historische woning Kerkstraat Winsum

WINSUM - Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, is geschrokken van de voorgenomen sloop van Kerkstraat 17a-19 in Winsum.. Het voornemen is om een oude vervallen garage en een karakteristieke negentiende-eeuwse woning te vervangen door nieuwbouw.

De sloop van de bedrijfsbebouwing is geen enkel probleem, viindt de stichting. ‘Met de sloop van de historische woning gaat er echter onnodig een beeldbepalend gebouw en waardevol cultureel erfgoed van Winsum verloren’.

Doksterswoning

Het betreffende pand is eind negentiende eeuw gebouwd als dokterswoning en heeft lang gefunctioneerd als Groene Kruisgebouw. Na de oorlog werd het onderdeel van het huidige garagecomplex. Door haar ingetogen maar deftige architectuur en met name de ligging is het een beeldbepalend historische element voor Winsum. Het woonhuis is gewaardeerd als karakteristiek en wordt opgenomen in het toekomstige beschermende bestemmingsplan met een sloopvergunningstelsel. Sloop van dit soort historische panden wordt daarmee lastiger.

15 appartementen

Op de plek van het garagecomplex komen 15 appartementen in drie gebouwen met buitenbergingen. Aan dergelijke woningen is in Winsum veel behoefte. Het Cuypersgenootschap begrijpt deze behoefte en wil de woningbouw ook niet in de weg zitten. Wel is een aanpassing van de plannen noodzakelijk om het erfgoed van Winsum te behouden, menen ze. ‘Wij hebben de gemeente verzocht om alleen in te stemmen met de sloop van de garagegebouwen. De nieuwbouw kan dan beperkt blijven tot twee woongebouwen. Door de ruimte te bieden om deze hoger te maken (extra verdieping) en eventueel ook de voormalige dokterswoning om te bouwen tot een aantal woningen kan hier een programma gerealiseerd worden dat vergelijkbaar is met de huidige plannen. Uiteraard is deze planaanpassing ingrijpend, maar wanneer alle partijen zich positief en pro actief opstellen moet dit mogelijk zijn zonder groot tijdverlies. Het is in ieder geval zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke aanpassing de plannen onhaalbaar maakt, zoals de gemeente tot op heden stelt.’

Nadere stappen

‘Mocht de gemeente toch definitief instemmen met de sloop van dit huis dan overwegen wij nadere stappen en legt dat ook een bom onder het gemeentelijke en provinciale beleid om karakteristieke panden beter te beschermen. In toekomstige gevallen zal de gemeente bij vergelijkbare ontwikkelingen immers sloop dan niet kunnen weigeren, dan ontstaat er rechtsongelijkheid. Het erfgoed van Winsum en de gemeente Het Hogeland wordt daarmee zeer kwetsbaar.’