Bestuur Domies Toen maakt plaats voor nieuwe mensen

Het huidige bestuur van stichting Domies Toen treedt per 1 februari in zijn geheel terug om plaats te maken voor nieuwe mensen. De afzwaaiers gaan ervan uit dat met de royale financiële injectie van de gemeente Hogeland en het aantreden van een nieuwe club de tuin tot in lengte van jaren een plek van cultuurhistorische waarde kan blijven.

Zoals bekend kampte Domies Toen de laatste jaren met problemen door afkalving van het aantal vrijwilligers. Om algehele sluiting te voorkomen was het bestuur genoodzaakt de theeschenkerij af te stoten aan een commerciële ondernemer. Daarmee viel wel een belangrijke inkomstenbron van de tuin weg.

Daarbij kwam dat de subsidie die men kreeg van de voormalige gemeente De Marne niet toereikend was om de kwaliteit van de tuin op peil te houden. Het gemeentebestuur van de huidige gemeente het Hogeland was daar ook van doordrongen en trok de portemonnee.

Het bestuur werd eind vorig jaar verblijd met de mededeling dat het Hogeland voor de jaren 2020 en 2021 substantieel meer geld beschikbaar stelt. „Verdere ontwikkeling van dit prachtige stukje Pieterburen wordt hiermee mogelijk, hopelijk ook in de jaren na 2021”, zeggen de (nog) bestuursleden Mia de Jong, Jan Dresmé en Kea de Graaf.