Verhoging ‘normbedrag’ voor de Voedselbank

WINSUM - De voedselbank Het Hogeland gaat ook in 2020 actief op zoek naar mensen die nu 'onder de radar' vallen. Mensen die voldoen aan de toelatingsnormen maar om redenen als schaamte nog geen beroep doen op voedselbanken. De toelatingsnorm wordt in 2020 iets verruimd.

Nog te veel mensen weten de weg naar de voedselbanken niet te vinden of durven deze niet te nemen. Soms is het niet weten, niet durven, niet kunnen of niet mogen komen. Schaamte en trots blijken uit een enquete de voornaamste redenen om niet naar de voedselbank te gaan. Ook geeft bijna 40% van de huidige klanten aan één of meerdere personen te kennen die wellicht klant van de voedselbank zou kunnen worden.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank Het Hogeland hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: van alle inkomsten worden de vaste lasten afgetrokken, zoals huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan het ‘normbedrag’ dán helpt de voedelbank graag.

Op de site http://www.voedselbankhethogeland.nlis in een invulschema precies uit te rekenen of je in aanmerking komt voor hulp vanuit de voedselbank.