Proef met bezorging rijbewijs en paspoort Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland houdt een proef met thuisbezorging van paspoort, ID-kaart, rijbewijs en gehandicaptenparkeerkaart.

Voor de service moet vijf euro worden betaald. De gemeenteraad moet dat bedrag nog definitief vaststellen. Aan het eind van dit jaar wordt gekeken of de service in een behoefte voorziet en of deze nieuwe vorm van dienstverlening wordt doorgezet.

Alternatief wegens aanpassing openingstijden

In september 2019 besloot het college tot aanpassing van de openingstijden van de publieksbalies in de gemeentehuizen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. Tegelijkertijd werd besloten te onderzoeken of andere vormen van dienstverlening, waaronder thuisbezorging van gemeentelijke producten, een alternatief zouden kunnen bieden.

Voor de bezorging gaat de gemeente in zee met een speciaal gecertificeerd bedrijf. Medewerkers van dat bedrijf zijn ook bevoegd de identiteit van een inwoner vast te stellen..

Aangeven welk tijdstip

Inwoners kunnen bij de aanvraag aangeven op welk tijdstip ze het document bezorgd willen krijgen. De proef gaat in de eerste helft van dit jaar van start. De gemeente onderzoekt verder welke behoefte inwoners op het gebied van de dienstverlening hebben en hoe de gemeente hieraan tegemoet kan komen.