Miljoenen euro's voor aantrekkelijk technisch onderwijs om jeugd voor Groningse regio behouden

Scholen in Noord- en Midden-Groningen krijgen miljoenen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om techniekonderwijs te promoten en te versterken. Opzet is de jeugd adequaat te scholen in technische beroepen en zo te behouden voor de regio.

Het Hogeland College (Uithuizen), Terra Winsum, het Dollard College in Woldendorp, Theda Mansholt College en Rutger Kopland School hebben gezamenlijk een subsidie Sterk Techniekonderwijs aangevraagd. Na de toekenning van het ministerie van OCW komt over een periode van vier jaar 2 miljoen euro beschikbaar om het techniekonderwijs in Noord- en Midden-Groningen te versterken.

,,De vraag naar technisch personeel is groot’’, zegt schoolbestuurder John Wierenga. ,,Met dit geld van het Rijk kunnen we kinderen uit basisonderwijs, praktijkonderwijs en vmbo enthousiast maken voor een technische opleiding.’’ Samenwerking met het bedrijfsleven wordt geïntensiveerd om het techniekonderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag.

Bereikbaar en aantrekkelijk technisch onderwijs

Goede technische opleidingen helpen de jeugd in de regio aan het werk, wat ook de leefbaarheid ten goede komt. ,,Bereikbaar en aantrekkelijk technisch vmbo en praktijkonderwijs bindt leerlingen, ondanks de krimp in voldoende aantallen, als toekomstige arbeidskrachten aan de regio’’, luidt de ambitie.

Dat onderwijs moet vernieuwend en kwalitatief sterk zijn, flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheid bieden tot doorstromen en uiteindelijk leiden tot een concreet arbeidsperspectief. Volgens Wierenga biedt Groningen voldoende perspectief voor technisch opgeleiden. ,,Toch kiest maar een klein percentage voor een technische opleiding. Daar willen we verandering in brengen.’’

Beter aan laten sluiten bij vraag van bedrijfsleven

De betrokken schoolbesturen kunnen met het geld en door samen te werken, techniekonderwijs beter aan laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven. De banden met het bedrijfsleven worden aangehaald en kinderen worden al op jonge leeftijd warm gemaakt voor techniek. Bedrijven waar kinderen om veiligheidsredenen niet naar binnen mogen, kunnen zich met een VR-bril (virtual reality) presenteren.

Gekozen is om de opleidingen te spreiden over vier plaatsen: Appingedam/Siddeburen (Theda Mansholt College en Rutger Kopland School), Woldendorp (Dollard College), Winsum (Terra Winsum /Het Hogeland College) en Uithuizen (Het Hogeland College).