Koninklijke onderscheiding voor drietal vrijwillige brandweer Zoutkamp

Met Jan Landman, John Nijholt en Dirk Werkman zijn drie leden van de vrijwillige brandweer in Zoutkamp zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland speldde de bijbehorende versierselen op tijdens de najaarsbijeenkomst van het het korps in De Zeearend in het dorp.

Jan Landman (43) uit Zoutkamp is professioneel brandweerman bij de Veiligheidsregio Groningen. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor de Zoutkamper brandweer.

Hij is er niet alleen verantwoordelijk voor de planning en de oefeningen, maar is ook betrokken bij de themadagen en het onderhoud van het materiaal van het Zoutkamper korps.

Hij was bovendien een van de initiatiefnemers van de website Mijnbrandweer.nl, een platform waarop brandweerpersoneel kennis en ervaring kan uitwisselen.

Alert als een Duitse herder

John Nijholt (48), net als Landman woonachtig in Zoutkamp, is bevelvoerder en schipper van het Zoutkamper korps. Hij was nauw betrokken bij de bouw en de inrichting van de Zoutkamper brandweerkazerne. Die werd in 2006 in gebruik genomen.

Nijholt, door Bolding omschreven als ,,alert als een Duitse herder en vasthoudend als een pitbull”, heeft verder zitting in verschillende klankbordgroepen van de brandweer.

Wandelende brandweerencyclopedie

Bevelvoerder en schipper Dirk Werkman (53) uit Ulrum is verantwoordelijk voor de organisatie van oefeningen van het Zoutkamper brandweerkorps. Hij verdient de kost als bureaumedewerker bij de Veiligheidsregio Groningen.

Werkman geldt als een zeer ervaren brandweerman. ,,Een wandelende brandweerencyclopedie”, zei Bolding.

Pleidooi voor vuurwerkverbod

De eerste burger van Het Hogeland ging in zijn toespraak ook weer in in op de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Bolding bepleitte opnieuw een vuurwerkverbod en vroeg om extra capaciteit voor de handhaving daarvan.

Verder benadrukte hij het speciale karakter van het Zoutkamper korps, dat medeverantwoordelijk us voor de brandveiligheid in de haven van Lauwersoog en in het militaire oefengebied Marnewaard van Defensie.