Terschelling moet op zoek naar een nieuwe burgemeester: Bert Wassink kondigt vertrek aan

Terschelling moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Bert Wassink heeft de fractievoorzitters uit de gemeenteraad meegedeeld een herbenoeming als burgemeester per 16 januari 2021 niet te ambiëren.

Bert Wassink had commissaris van de koning Arno Brok van Friesland eerder al geïnformeerd. Broks inzet is een ‘warme overdracht’ te realiseren.

Ambitie is de nieuwe burgemeester van Terschelling daags na het afscheid van Wassink te installeren.

Terschelling een mooi avontuur

Wassink geeft aan dat hij het besluit samen met z’n vrouw te hebben genomen. ,,Terschelling is een geweldige plek om te wonen en te werken. Het is nog steeds een mooi avontuur. We hebben echter van begin af aan het besef gehad dat ons verblijf op Terschelling tijdelijk zou zijn.”

De oud-wethouder van de gemeente Aa en Hunze heeft aangegeven graag nog eens ‘een nieuwe uitdaging’ te willen aangaan.