Is uw bedrijf klaar voor de Wet arbeidsmarkt in Balans?

Aangeboden door: Werkxe

Ook in 2020 bouwt u weer verder aan een succesvolle onderneming.

Denkt u daarbij aan de Wet arbeidsmarkt in Balans, die dit jaar in werking treedt? Hiermee verandert er opnieuw veel, bijvoorbeeld de verplichting tot het betalen van transitievergoedingen bij niet voortgezette contracten. Wilt u een gedegen personeelsbeleid uitvoeren, dan wilt u volledig op de hoogte zijn. Deskundig personeelsadvies maakt hierbij groot verschil.

Waarom deze wet?

De Wet arbeidsmarkt in balans, kortweg Wab, is in het leven geroepen om de kloof tussen flexibele en vaste contracten te dichten. Vaste contracten bieden meer rechten en betere arbeidsvoorwaarden. Bent u werkgever, dan wordt het in 2020 aantrekkelijker om vaste contracten aan te bieden. Bent u oproepkracht of payrollwerknemer, dan krijgt u meer zekerheid. Wilt u precies weten wat u te wachten staat, win dan HR-advies in bij Werkxe.

Belangrijkste veranderingen

Voldoet u in 2020 aan de Wab? Wel als u precies weet waaraan u moet voldoen, en als uw personeelsbeleid goed ingericht is. Professionele P&O-ondersteuning maakt deze sluitend. Hierbij spelen belangrijke aandachtspunten:

  • U betaalt een hogere WW-premie voor werknemers met flexibele contracten
  • Oproepkrachten krijgen na twaalf een aanbod voor een vast aantal uren
  • Payrollbedrijven moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als de bedrijven waar de payrollers werken
  • Payroll- en uitzendbedrijven waarvan u medewerkers inhuurt, moet u informeren over uw eigen arbeidsvoorwaarden voor medewerkers
  • Bij ontslag en niet verlengde tijdelijke contracten betaalt u een transitievergoeding, onafhankelijk van de duratie van deze contracten
  • U betaalt lagere WW-premies voor vaste contacten, hogere premies voor flexibele contracten
  • Werknemers komen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst in aanmerking voor de transitievergoeding
  • De hogere opbouw voor meer dan tien dienstjaren wordt geschrapt
  • De afronding op halve dienstjaren wordt geschrapt
  • Ontslaggronden kunnen gecombineerd worden. Ontslagrecht op cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding

Hoe werkt u met Werkxe?

Omdat u als werkgever steeds meer verplichtingen krijgt, is professionele ondersteuning waardevol en vaak ook noodzaak. Dan zoekt u ondersteuning bij casuïstiek, kennisoverdracht naar u en uw personeelsfunctionaris, en het opzetten van de nodige (digitale) omgevingen. Oplossingen op maat dus, uitgevoerd door de specialisten van Werkxe. Wilt u weten hoe wij voor u kunnen werken? Neemt u dan telefonisch contact (088-700 7730) met ons op voor een vrijblijvend advies.