25 jonge fruitbomen voor in verval geraakte boomgaard Abelstok

Staatsbosbeheer en de Noordelijke Pomologische Vereniging planten dinsdag 25 jonge fruitbomen van oude rassen in het natuurgebiedje Abestok tussen Wehe-den Hoorn en Mensingeweer. Zij markeren hiermee hun samenwerking bij het herstel van de in verval geraakte boomgaard.

Abelstok is in de 1ste helft van de 20ste aangelegd als boomgaard, als reactie op de teruglopende inkomsten vanuit de landbouw.

Abelstok ontwikkelde zich de voorbije decennia echter meer en meer tot een bos met vooral haagbeuken en essen. De boomgaard met appel- en perenbomen raakte in verval.

Oude boomgaard herstellen

Door een subsidie van de provincie Groningen en een eigen bijdrage van Staatsbosbeheer kon in samenwerking met de Noordelijke Pomologische Vereniging een project worden opgestart om de oude boomgaard te herstellen.

Essentaksterfte

Hierbij zijn onder meer de door essentaksterfte aangetaste essen gekapt. Hiermee ontstond ruimte voor uitbreiding van de boomgaard met appel- en perenbomen en de aanleg van een nieuw wandelpad.