Raad Het Hogeland stemt voor 'kortsluiting' Winsum

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft woensdagavond in grote meerderheid ingestemd met een nieuwe weg aan de noordkant van Winsum, de zogeheten kortsluiting.

Alleen de SP en raadslid Gerke Kersaan van GemeenteBelangen stemden tegen.

De SP wil met haar tegenstem een signaal afgeven. Ze vindt dat bewoners niet goed bij het inspraakproces zijn betrokken. Kersaan is voor de weg maar vind dat deze verder van de Bloemenbuurt moet komen met een aansluiting op de rotonde in Ranum. ,,Dat is een beter en ook betaalbaar alternatief.’’

Drukke weg

De Onderdendamsterweg in Winsum is een drukke weg die door het centrum loopt. Door deze door te trekken - de kortsluiting - naar de Provincialeweg N361 moet er minder verkeer door het centrum komen. Het moet gevaarlijke situaties met auto’s, vrachtwagens, fietsers en winkelbezoekers voorkomen.

Bloemenbuurt naar Raad van State

Inwoners van de Bloemenbuurt zien het belang daarvan maar vinden dat zij het kind van de rekening zijn: zij krijgen de weg voor hun woningen langs. Daarnaast voelen ze zich niet gehoord en vinden ze de aansluiting op de N361 gevaarlijk. Ze zijn het niet eens met het besluit en gaan proberen via de de Raad van State hun gelijk te krijgen.

Aanwonenden van de Onderdendamsterweg in het centrum zijn blij dat de nieuwe weg er komt. Het verkeer moet met zo’n 30 procent afnemen.