Onderzoek naar functioneren dorpshuizen Het Hogeland

De Rekenkamercommissie van Het Hogeland wil onderzoek doen naar de verhouding tussen de gemeente en dorpshuizen.

Elke voormalige gemeente (Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne) ging anders om met dorpshuizen, zegt de Rekenkamercommissie. En fusiegemeenten zijn de eerste jaren vaak druk met de eigen organisatie en minder met externe contacten.

,,Het is dus aannemelijk dat het voor Het Hogeland niet eenvoudig is om in de nieuwe gemeente op prettige wijze contact te leggen met de dorpshuizen’’, aldus de commissie in haar onderzoeksvoorstel.

De onafhankelijke commissie die de gemeenteraad gevraagd en (on)gevraagd advies geeft, wil ook de krimp en de aardbevingsproblematiek waar dorpshuizen mee te maken hebben, meenemen in haar onderzoek. Het plan moet volgend jaar zomer klaar zijn.