Neuzen bij archeologische opgraving aan Maarweg in Uithuizen

RAAP Archeologie verricht in opdracht van woningcorporatie SUW archeologisch onderzoek aan de Maarweg in Uithuizen. Dit terrein wordt zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur opengesteld voor publiek. Daarbij geeft een archeoloog een rondleiding en wordt informatie gegeven over de resultaten van de opgraving.

Aanleiding voor het onderzoek is de geplande herstructurering van het plangebied. Binnen dit gebied zijn 44 woningen afgebroken en ook de ten oosten van het plangebied gelegen basisschool wordt afgebroken.

Hiervoor in de plaats komen 22 nieuwe grondgebonden woningen en 8 starterswoningen. De niet-bebouwde delen worden ingericht als park.

Resten wierde

Uit eerder onderzoek is gebleken dat in de bodem de resten van een wierde aanwezig zijn, gelegen op een kwelderwal. De oudste bewoningssporen dateren uit de 1ste helft van de late middeleeuwen (11de tot 13de eeuw) of zelfs iets eerder.

Bij de archeologische opgraving, die vorige week gestart is, is onder meer een middeleeuwse oven aangetroffen.