Wethouder Anja Woortman hangt eerste vogelkast op in Overschild

Bijna alle woningen in Overschild moeten door aardbevingsschade worden versterkt en/of gesloopt en opnieuw gebouwd. De Wet natuurbescherming schrijft voor dat bij het slopen van woningen maatregelen nodig zijn voor beschermde dieren. In het hele dorp worden daarom zaterdag kleine vleermuiskasten (batboxen), zwaluwnesten en mussenkasten opgehangen, in samenwerking met de dorpsbewoners. Wethouder Anja Woortman opent de dag om 9.00 uur bij dorpshuis De Pompel Zij hangt ook de eerste vogelkast op.

Door het nemen van maatregelen worden negatieve effecten voor beschermde dieren voorkomen of verminderd. Voor Overschild geldt dat door de sloop van woningen een andere mogelijkheid moest komen voor de verblijf- en broedplaatsen van vleermuizen, zwaluwen en huismussen. Naast het ophangen van de vleermuis- en vogelkasten in het hele dorp, staat sinds dinsdag 30 juli achter De Pompel ook een faunatoren, die onderdak biedt aan vleermuizen, zwaluwen en huismussen.

Natuurvrij maken

Naast het plaatsen van mogelijke verblijf- en broedplaatsen, worden de woningen die gesloopt of grootschalig verbouwd worden in de loop van het proces ook ‘natuurvrij’ gemaakt. Dit wil zeggen dat alle mogelijke verblijf- en broedplaatsen in of aan de woning worden dichtgemaakt. Als de woningen dan gesloopt worden, is zeker dat hierbij geen beschermde dieren gedood worden.