UWV: Meer mensen aan het werk in Groningen

Het aantal WW-uitkeringen is in oktober in de provincie Groningen afgenomen. Van de mensen die in de WW zaten, vond een groot deel een baan. Hierdoor stroomden er minder mensen door naar de bijstand.

Volgens het UWV vinden steeds meer mensen de WW weer een baan. In totaal zijn er vorig jaar 785 mensen na hun WW-periode in de bijstand beland. Dat zijn ruim tweehonderd minder mensen dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat doorstroomt naar de bijstand is sinds het begin van de economische crisis in 2008 niet zo laag geweest.

Van WW-uitkering naar bijstandsuitkering

Niet iedereen heeft na een WW-uitkering recht op bijstand. Een uitkering bij de gemeente is afhankelijk van het eigen vermogen en van het inkomen van een partner. Ook betekent de overgang van de WW naar de bijstand vaak een achteruitgang in inkomen.

WW-uitkeringen licht gedaald

De hoeveelheid mensen die in oktober WW hebben aangevraagd is licht gedaald. In totaal zitten 8.052 Groningers in de WW, dat is net als het landelijke percentage 2,6 procent van de beroepsbevolking. In oktober nam dat getal vergeleken met september met 35 uitkeringen (-0,4 procent af).

Deze daling is vooral zichtbaar in de industrie, zorg en welzijn en het onderwijs. Het aantal WW-aanvragen steeg juist onder uitzendkrachten, mensen in de horeca, hoveniers en landbouw.

Landelijk neemt het aantal uitkeringen toe

Landelijk gezien nam het aantal WW-uitkeringen iets toe. In totaal doen er 233.481 mensen een beroep op de WW. Ook in de andere Noordelijke provincies, Friesland en Drenthe, steeg het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met september. Ten opzichte van een jaar geleden is overal in het Noorden een daling te zien.