Certificaat voedselveiligheid (en rapportcijfer 10) voor Stichting Voedselbank Het Hogeland

Stichting Voedselbank Het Hogeland gaat dermate goed met levensmiddelen om dat ze het certificaat voedselveiligheid gekregen heeft.

Hiermee wordt aangetoond dat de voedselbank voldoet aan de eisen van het Handboek Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedselbanken. Dit handboek is gebaseerd op de CBL-Hygiënecode van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Sensz BV beoordeelde de in Winsum gevestigd Stichting Voedselbank Het Hogeland op 37 punten. Bijvoorbeeld of de procedures goed zijn, of het temperatuurbeheer in orde is, of de levensmiddelen op een juiste manier uitgegeven worden en of volgens de hygiëneregels gewerkt wordt.

Het leverde de voedselbank het rapportcijfer 10 op.