Iepen Mienskipsfûns steunt 18 projecten op de Friese Wadden

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Met deze projecten wordt ruim 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden. Het fonds draagt ruim 280.000 euro bij.

Een project dat geld krijgt, is basisschool Kardinaal de Jongschool in Nes op Ameland. De school krijgt 35.000 euro om het schoolplein op te knappen.

Ook is er 35.000 euro om het duingebied rondom de vuurtoren op Vlieland en de dienstwoning van Staatsbosbeheer opnieuw in te richten.

6718 euro is er voor De Ôde Dyk, het steigertje aan de Waddendijk bij Lies op Oost-Terschelling.

Om in februari een week lang een grote quiz op Schiermonnikoog te organiseren, stelt het fonds 3.000 euro beschikbaar.