Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting levert 4000 euro op

TEN BOER - De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Woltersum en Loppersum rond de 4000 euro opgeleverd.

Per dorp waren de opbrengsten: Garmerwolde €212,50, Garrelsweer en Wirdum€649,19, Loppersum €1083,08, Ten Boer €1379,72, Thesinge, €329,29, Woltersum €140,14, Zeepijp €221,84. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

Tientallen operaties

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.