Grootschalige controles in Waddengebied op onder andere strandrijden en snelvaren

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke handhavingsactie in het Waddengebied.

Er wordt onder andere gecontroleerd op strandrijden, snelvaren en illegale bezigheden in de kwelders.Vanaf het land, op de zee en vanuit de lucht wordt er gecontroleerd. Het is voor het eerst dat SIW zo’n grote gebiedsoverschrijdende handhavingsactie houdt in Noord-Nederland.

Grote actie wordt voor het eerst gehouden

De inspectie-organisaties die hier aan meewerken zijn Rijkswaterstaat, de Landelijke Eenheid van de politie, de provincies Groningen en Fryslân, Staatsbosbeheer, de NVW (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), een aantal Waddenzeegemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) en het Openbaar Ministerie.

Er wordt onder andere gecontroleerd op strandrijden, snelvaren en illegale bezigheden in de kwelders.

In Noord-Holland is een dergelijke handhavingsactie vaker gehouden. Op basis van de positieve geluiden, pakken Groningen en Friesland dit nu ook op. De handhavingsactie blijft overigens niet beperkt tot in oktober. Ook in november vinden er gezamenlijke inspecties plaats. De data waarop deze inspecties plaatsvinden, worden niet bekendgemaakt.