Fusie Hunsingo, Wonderboom en Noordakkoord in Het Hogeland in zicht

Muziekschool Hunsingo, Theaterschool Wonderboom en Muziekschool Noordakkoord willen zo snel mogelijk als één organisatie verder in de gemeente Het Hogeland. De drie cultuuraanbieders ondertekenden woensdag in Huize Stol-Vennema in Baflo de officiële intentieverklaring om tot een fusie te komen.

In die verklaring wordt onder meer de intentie uitgesproken om gezamenlijk lessen, cursussen, concerten en voorstellingen te verzorgen op het gebied van muziek, toneel en dans. Bovendien willen zij beeldende kunst in hun pakket opnemen.

Omdat alle drie de organisaties al jaren zelfstandig actief zijn op het gebied van cultuureducatie op basisscholen, zien ze voor de nieuwe organisatie ook een taak op dit terrein weggelegd. Ze juichen samenwerking met andere cultuuraanbieders en bijvoorbeeld zorginstellingen toe.

De drie partijen buigen zich de komende maanden over de inhoudelijke uitwerking, de meest passende juridische vorm en een geschikte naam voor de nieuwe cultuurorganisatie.