Volop speculaties waarom Harold Bouman opstapte als burgemeester in de Noordoostpolder

Het plotselinge opstappen van Harald Bouman (48) als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder heeft geleid tot een stroom aan speculaties.

Met wie kon Bouman, oud-wethouder namens Gemeentebelangen in Eemsmond, niet overweg? Met zijn wethouders? Met de ambtelijke leiding? Met de gemeenteraad misschien?

‘Hij stond met de voeten in de klei’

Die laatste optie ligt niet voor de hand. Vanuit de gemeenteraad werd verbaasd gereageerd op zijn onverwachte opstappen. Woordvoerders van de lokale partij ONS, PvdA en SP prijzen het directe contact dat Bouman onderhield met ‘gewone’ burgers. ,,Hij stond met de voeten in de klei. Hij was iemand die er tegenaan wilde gaan en was vaak onder de burgers’’, aldus fractievoorzitter Bert Jan Aling van de lokale partij ONS Noordoostpolder.

Vertrek valt Bouman zelf zwaar

Wethouder Marian Uitdewilligen (CDA) geeft toe dat aan de aankondiging van het vertrek van Bouman meerdere gesprekken met de burgemeester voorafgingen. Waar het knelde in de onderlinge samenwerking, wil zij niet zeggen. Zijn vertrek valt Bouman zelf zwaar. Hij wilde gisteren niet aan te telefoon komen, maar verwees door naar zijn woordvoerder Willem van den Oetelaar. Die wilde geen nadering toelichting geven. De zegsman beseft dat de verklaring ruimte laat voor speculaties. Bouman spreekt bijvoorbeeld dank uit aan medewerkers van de gemeente en de burgerij. Zijn eigen wethouders blijven onvermeld. Volgens de woordvoerder mogen hieruit geen conclusies worden getrokken: ,,Wethouder zijn ook medewerkers van de gemeente.’’

Vragen bleven onbeantwoord

Vlak voordat de video met de verklaring naar buiten werd gebracht, lichtte Bouman de fractievoorzitters in. Na afloop liet hij vragen van raadsleden onbeantwoord. Met ingang van gisteren was Bouman al geen burgemeester meer. Daarmee krijgt de lokale politiek geen de ruimte om Bouman om opheldering te vragen.

Wethouderspost in Het Hogeland binnen handbereik

Zijn kortdurende burgemeesterschap levert Bouman - met zijn gezin verhuisd van Uithuizen naar de polder - onvermijdelijk reputatieschade op. Vorig jaar aasde hij nog op een wethouderspost in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Hij was aangewezen als lijsttrekker namens Gemeentebelangen die als grootste partij uit de stembusstrijd kwam. Vanwege zijn benoeming in de NOP moest hij het lijsttrekkerschap te elfder ure opgeven. Hij droeg het stokje over aan partijgenoot Eltjo Dijkhuis. In zijn plaats is Dijkhuis nu wethouder in Het Hogeland.