Terschellinger boer heeft grotere mestopslag nodig

Ecoboer Cees Spanjer uit Lies op Terschelling moet zijn mestopslagplaats uitbreiden, omdat zijn stal binnenkort extra moet worden uitgemest.

Spanjer gebruikt in de potstal voor zijn 25 Aberdeen Angus vleeskoeien nu nog stro van de vaste wal, maar dat voldoet niet aan de eisen voor ecologisch boeren.

Daarom wil hij overstappen op het gebruik van eilander natuurmaaisel van Staatsbosbeheer. Dit materiaal neemt echter minder vocht op, waardoor de stal een keer extra moet worden uitgemest.

Dit valt evenwel in de winterperiode, waarin de mest niet direct mag worden uitgereden.

Opiniërende avond ‘Et er oer ha’

Spanjer legde zijn probleem gisteravond voor tijdens de opiniërende avond ‘Et er oer ha’ met raadsleden en belangstellenden op het gemeentehuis. Binnenkort dient hij de vergunningaanvraag in.