Inwoners Loppersum wel te porren voor het delen van een elektrische auto

Inwoners van de gemeente Loppersum zijn wel te porren voor het delen van een elektrische auto. Dat blijkt uit het onderzoek Solar Miles van de Hanzehogeschool Groningen.

Quintin Martinus, student aan de masteropleiding International Business and Management, vergeleek het mobiliteitsgebruik van 160 respondenten in de gemeente Loppersum met klanten van een bestaande aanbieder in Spanje (Zipcar).

Hij concludeerde dat de mobiliteit in een dorp als Loppersum precies lijkt op die van de Spaanse aanbieder: ze hebben een auto nodig en gebruiken die regelmatig, maar het gaat om relatief korte ritten.

Ook zijn beide groepen eraan gewend meerdere voorzieningen als winkels en openbaar vervoer in hun omgeving te hebben.

Onder de respondenten worden naast de auto ook de trein en de fiets veel gebruikt.

Deelauto uitproberen

Het gebruiken of overwegen tot het delen van een elektrische auto scoorde hoog onder de respondenten. Bijna de helft overwoog een elektrische auto als volgende auto. Ze gaven aan graag een deelauto te willen uitproberen als die er zou zijn in hun dorp.

25 procent gaf aan een vast abonnement te overwegen of hun bestaande auto te willen vervangen.

Tweepersoonshuishoudens met één auto en een regelmatige behoefte aan een extra auto toonden de meeste interesse.

Met en voor energiecoöperatie Lopec

Het onderzoek is gedaan met en voor energiecoöperatie Lopec uit Loppersum. Hun vraag was onder meer of het aanbieden van auto’s wel bij hen past. Met een voorkeur voor non-profit (67%) en een regionale aanbieder (53%) is het antwoord van de respondenten positief.

,,Energiecoöperaties bieden duurzame, collectieve oplossingen voor hun dorp. Particulieren kunnen zelf zonnepanelen aanschaffen, maar een windmolen- of deelautoproject is echt iets voor een collectief”, vat Quintin Martinus samen.

Elektrisch autodelen biedt bovendien economisch en sociaal voordeel. De autokosten zijn lager en het bevordert de samenwerking in een gemeenschap.

Deelautoproject

In de gemeente Loppersum komt in de vorm van een deelautoproject vanuit het Nationaal Programma Groningen een vervolg op het onderzoek.

Ook de Groningse, Friese en Drentse koepels van energiecoöperaties komen binnenkort met een deelautoaanbod.

Het Solar Miles-onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).