Contract wisselwoningen zorgt voor ontsluiting Woldwijk in Ten Boer

TEN BOER - De bouw van de wisselwoningen aan de Boersterweg in Ten Boer is al ver gevorderd. Toch werden pas vrijdag 13 september de handtekeningen gezet onder het contract tussen de coöperatie Woldwijk en bouwer Jan Snel.

De grond, die in beheer is bij de coöperatie, wordt in eerste instantie voor vijf jaar gehuurd voor het plaatsen van wisselwoningen.

Ontsluiting

Naast een huurbedrag voor de grond krijgt de CV in ruil voor het afstaan van de grond een tegemoetkoming voor de ontsluiting van het gebied Woldwijk, zodat de inwoners van Ten Boer meer gebruik van het gebied kunnen maken.

De coöperatie gaat een voetpad door het gebied aanleggen, er worden informatieborden geplaatst, bloembermen ingezaaid en een vogelkijkhut gebouwd.